ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนาจะหลวย PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 22:20 น.

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


รีจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรนาจะหลวย เทศบาลตำบลนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่ต้านยาเสพติด เพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพ 100 % โดยการนำของผู้อำนวยการสุรชัย พันโสรี ผบ.กรม นศท.รร.นาจะหลวย มทบ.22

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 22:53 น.