ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “๑๐๐ งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 13:09 น.


alt

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัย “๑๐๐ งานวิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน” ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ในการนี้  โรงเรียนนาจะหลวย   นำโดย นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายธันยวัตร แก้วสุข นางวรรณภา สายมาตย์ และนายพงษ์ศักดิ์ พรมภักดี ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2015 เวลา 13:18 น.