NL Services

Science and Physical Education 2015 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015 เวลา 13:43 น.


กิจกรรมสัปดาห์ค่ายวิชาการ


Science and Physical Education 2015

รีาจะหลโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมค่าย  Science and Physical Education 2015  ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ หอประชมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมี นางนิธิวดี  วรเดช รองผุ้อำนวยการโรงเรีนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่างๆมากกมายนักเรยนได้รับประสบการณ์และสนุกมากๆ ชมภาพครับแก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2015 เวลา 11:21 น.