ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

โครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:34 น.

โครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559

รีาจะหลโดยงานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559 กิจกรรมการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:46 น.