ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 19:30 น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) ประจำปีการศึกษา 2559

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 มีนาคม 2016 เวลา 19:39 น.