NL Services

ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 15:52 น.

โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ สนใจดูรายละเอียดด้านล่าง


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:00 น.