ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 17:01 น.

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่างครับ

รบกวนคุณครูทุกท่านปริ้นรายชื่อจากไฟล์ที่ให้ไปใช้ก่อนครับ จนถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2559

(กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งานใหม่ทุกครั้ง เมื่อมีการใช้งานไฟล์รายชื่อ เนื่องจากว่าทางงานทะเบียนมีการปรับปรุงรายชื่ออยู่เสมอ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 รายชื่อนักเรียนจึงจะหยุดแก้ไข และสามารถรับรายชื่อนักเรียนได้จากตู้เก็บเอกสารที่ห้องวิชาการได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไปครับ ทางงานทะเบียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ครับ)