ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 05:36 น.

รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559

รีาจะหลย  โดยกลุ่มบริหารวิชาการ รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 05:48 น.