ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:51 น.

รับการตรวจสอบนิเทศภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559

รีาจะหลย  รับการนิเทศตรวจสอบนิเทศภายในจากหหน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 9.00 - 12.00 น. โดย นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยเป็นประธานคณะกรรมการ ชมภาพครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:00 น.