ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2016 เวลา 17:45 น.

การจัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ โดยคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 คน เข้าอรมในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:16 น.