ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 00:00 น.

โครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project)

งานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย และศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ จัดอบรมโครงการเยาวชนคนต้นแบบ (Ideal Youth Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย เป็นโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนต้นแบบของความมีจิตอาสา มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีคุณค่า ภายใต้การดูแลของศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:34 น.