ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2016 เวลา 00:00 น.

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนนาจะหลวย จึงได้จัดให้มีการเดินสวนสนามลูกเสือ เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนนาจะหลวย

ภาพ/ข่าว : สุขสันต์ แสงสุกวาว

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 14:42 น.