ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:17 น.

รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน


เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

โรงเรียนนาจะหลวย รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน จากคณะกรรมการนิเทศภายนอก สพม.29 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดย นายวีระพล  เวชพันธ์ ประธานคณะกรรมการ  นายชลวิทย์  ธรรมานุชิต นายสมยศ  ปรีเปรม  นายสุวิน  ทองสุข  นายสำเร็จ  ธงศรี  นางประศรี  พูลทรัพย์ และนางมาลินี  กลางประพันธ์  ชมภาพครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:34 น.