ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2017 เวลา 18:52 น.

ตามที่โรงเรียนนาจะหลวยได้ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4