ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 เวลา 08:27 น.

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนได้ที่ลิงค์นี้  http://110.77.220.246/1034508001/