ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:17 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการให้โรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ณ โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง โรงเรียนนาจะหลวย ได้เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คัดเลือก จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน


alt


alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:28 น.