ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2017 เวลา 00:00 น.

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ประชุมหารือ กับผู้ปกครอง ที่มีผลการเรียน 0 ร มส. เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย สพม.29


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 09:20 น.