NL Services

กิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย Nantacha Klangprapun   
วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:35 น.

โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ) ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจะหลวย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาเข้าถึงการบริการทันตสุขภาพอย่างถูกต้อง...

alt