NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีเอกสารเลื่อนขึ้นเงินเดือน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 07:31 น.

ดาวน์โหลดเอกสารเลื่อนขั้นเงินเดือน

ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 07:40 น.