NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีโรงเรียนนาจะหลวยร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 09:05 น.

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารีได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอำเภอนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และลงนามถวายพระพร  ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt


alt