NL Services

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

              

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 685
2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 713
3 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 355
4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 949
5 ผ้าป่าศิษย์ปัจจุบัน 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 506
6 จากน้ำพระทัยกลายเป็นสายน้ำ..ไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา WARINTORN PAWANGWAT 1160
7 กิจกรรม 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 584
8 ASEAN DAY 2013 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1112
9 วันวิสาขบูชา2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 675
10 เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 16 วรินทร ภวังค์วัฒน์ 701
11 นายวรินทร ภวังค์วัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมครูแกนนำสังคมศึกษา กลุ่มกลาง WARINTORN PAWANGWAT 840
12 ผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันระพี 54 วรินทร ภวังค์วัฒน์ 636
13 ผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพี ปี 2554 วรินทร ภวังค์วัฒน์ 837
14 กลุุ่มเยาวชนรักษ์ภูจองร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นจอง) ตามโครงการฟื้นฟูภูจอง เฉลิมพระเกียรติ วรินทร ภวังค์วัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนรักษ์ภูจอง 1429
15 กลุ่มเยาวชนรักษ์ภูจองเดินรณรงค์ต่อต้านการตัดไม้พยุง วรินทร ภวังค์วัฒน์ 1292
16 กิจกรรมวันอาสาหบูชา วรินทร ภวังค์วัฒน์ 801
17 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาปรับปรุงห้องใหม่ WARINTORN PAWANGWAT 777
18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาปรับปรุงห้องใหม่ WARINTORN PAWANGWAT 665
19 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เวียน 763
20 ยินดีต้อนรับคุณครูสังคมศึกษาคนใหม่ WARINTORN PAWANGWAT 751
21 การรับสมัครสมาชิกชุมนุมภาพยนตร์สั้น เวียน วรินทร 742