NL Services

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

              

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 660
2 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 692
3 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 335
4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 896
5 ผ้าป่าศิษย์ปัจจุบัน 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 490
6 จากน้ำพระทัยกลายเป็นสายน้ำ..ไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา WARINTORN PAWANGWAT 1044
7 กิจกรรม 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 566
8 ASEAN DAY 2013 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1080
9 วันวิสาขบูชา2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 655
10 เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 16 วรินทร ภวังค์วัฒน์ 682
11 นายวรินทร ภวังค์วัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมครูแกนนำสังคมศึกษา กลุ่มกลาง WARINTORN PAWANGWAT 820
12 ผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันระพี 54 วรินทร ภวังค์วัฒน์ 616
13 ผลการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันระพี ปี 2554 วรินทร ภวังค์วัฒน์ 815
14 กลุุ่มเยาวชนรักษ์ภูจองร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นจอง) ตามโครงการฟื้นฟูภูจอง เฉลิมพระเกียรติ วรินทร ภวังค์วัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนรักษ์ภูจอง 1397
15 กลุ่มเยาวชนรักษ์ภูจองเดินรณรงค์ต่อต้านการตัดไม้พยุง วรินทร ภวังค์วัฒน์ 1273
16 กิจกรรมวันอาสาหบูชา วรินทร ภวังค์วัฒน์ 780
17 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาปรับปรุงห้องใหม่ WARINTORN PAWANGWAT 759
18 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาปรับปรุงห้องใหม่ WARINTORN PAWANGWAT 647
19 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ เวียน 748
20 ยินดีต้อนรับคุณครูสังคมศึกษาคนใหม่ WARINTORN PAWANGWAT 735
21 การรับสมัครสมาชิกชุมนุมภาพยนตร์สั้น เวียน วรินทร 719