NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี Somporn Thongbai 924
2 มอบเกียรติบัตรสภานักเรียนปี 2557 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1624
3 มอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2718
4 ปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558 Somporn Thongbai 1201
5 ไฟล์เอกสารงานระบบดูแลนักเรียน 1222
6 การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ณัฐวุฒิ บาศรี 1681
7 กิจกรรมวันไหว้ครู2556+เลือกตั้งสภานักเรียน2556 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1514
8 ปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ครุวิริยะดา จิตพรมมา 1172