ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพนัชกร  นิสา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 


         

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สดุดีสุนทรภู่ 2559 Somporn Thongbai 2324
2 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นางวิริยะดา จิตพรมมา 2878
3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ + กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เด่นชัย ไวยวรรณ์ 5901
4 ตัวชี้วัด ท 21102 ภาษาไทย 2 ( ม.1) นางจันทร์เพ็ญ นิสา 29501
5 กำหนดการส่งโครงงานภาษาไทย ม.๓ นางจันทร์เพ็ญ นิสา 6334
6 ตัวชี้วัด ท23102 ภาษาไทย 6 นางจันทร์เพ็ญ นิสา 10799
7 กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2555 นางจันทร์เพ็ญ นิสา 4247
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2555 2871
9 แสดงความยินดี จันทร์เพ็ญ 2639
10 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ ลำดวน บุญไชย 2738
11 เลื่อนกำหนดการส่งรายงาน นางจันทร์เพ็ญ นิสา 2728
12 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นางจันทร์เพ็ญ นิสา 3228
13 ใบงานรายวิชา ท33101 ภาษาไทย ลำดวน บุญไชย 4339
14 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ระดับของภาษา ลำดวน บุญไชย 24683
15 ตัวอย่างข้อสอบเรื่องพันธกิจของภาษา เทียนหยด 18239
16 ภาษาไทย เทียนหยด 6162
17 ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เทียนหยด 3748