ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services









กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพนัชกร  นิสา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 


         

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สดุดีสุนทรภู่ 2559 Somporn Thongbai 451
2 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นางวิริยะดา จิตพรมมา 758
3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ + กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เด่นชัย ไวยวรรณ์ 3048
4 ตัวชี้วัด ท 21102 ภาษาไทย 2 ( ม.1) นางจันทร์เพ็ญ นิสา 19404
5 กำหนดการส่งโครงงานภาษาไทย ม.๓ นางจันทร์เพ็ญ นิสา 3537
6 ตัวชี้วัด ท23102 ภาษาไทย 6 นางจันทร์เพ็ญ นิสา 4439
7 กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2555 นางจันทร์เพ็ญ นิสา 1681
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2555 1040
9 แสดงความยินดี จันทร์เพ็ญ 806
10 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ ลำดวน บุญไชย 888
11 เลื่อนกำหนดการส่งรายงาน นางจันทร์เพ็ญ นิสา 847
12 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นางจันทร์เพ็ญ นิสา 1301
13 ใบงานรายวิชา ท33101 ภาษาไทย ลำดวน บุญไชย 2207
14 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ระดับของภาษา ลำดวน บุญไชย 22201
15 ตัวอย่างข้อสอบเรื่องพันธกิจของภาษา เทียนหยด 15854
16 ภาษาไทย เทียนหยด 4085
17 ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เทียนหยด 1867