NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีกลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพนัชกร  นิสา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 


         

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สดุดีสุนทรภู่ 2559 Somporn Thongbai 247
2 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายภาษาเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นางวิริยะดา จิตพรมมา 500
3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ + กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1647
4 ตัวชี้วัด ท 21102 ภาษาไทย 2 ( ม.1) นางจันทร์เพ็ญ นิสา 11909
5 กำหนดการส่งโครงงานภาษาไทย ม.๓ นางจันทร์เพ็ญ นิสา 2336
6 ตัวชี้วัด ท23102 ภาษาไทย 6 นางจันทร์เพ็ญ นิสา 2297
7 กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2555 นางจันทร์เพ็ญ นิสา 1184
8 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2555 785
9 แสดงความยินดี จันทร์เพ็ญ 599
10 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่ ลำดวน บุญไชย 660
11 เลื่อนกำหนดการส่งรายงาน นางจันทร์เพ็ญ นิสา 625
12 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ นางจันทร์เพ็ญ นิสา 929
13 ใบงานรายวิชา ท33101 ภาษาไทย ลำดวน บุญไชย 1732
14 ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ระดับของภาษา ลำดวน บุญไชย 19027
15 ตัวอย่างข้อสอบเรื่องพันธกิจของภาษา เทียนหยด 14587
16 ภาษาไทย เทียนหยด 3471
17 ข่าวสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เทียนหยด 1563