NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง และ พนักงานขับรถ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย อุษา คณาธรรม   
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 07:43 น.

โรงเรียนนาจะลวยประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง


และตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 2 ตำแหน่ง


รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 เวลา 07:45 น.