NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขอร่วมเป็นส่วนสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - งานแนะแนวโรงเรียน
เขียนโดย สุดารัตน์ ผลจันทร์   
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2023 เวลา 17:50 น.

โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ

ขอร่วมเป็นส่วนสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำผ่านแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ

https://smartjob.doe.go.th/

XX


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 01 มิถุนายน 2023 เวลา 13:55 น.