NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนนาจะหลวย สำนัก PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย สุดารัตน์ ผลจันทร์   
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2024 เวลา 15:42 น.


แหน่ง นักการภารโรง

สถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ (คุณครูพิชญ์สุภา) โรงเรียนนาจะหลวย

ระยะเวลาสมัคร 22-26 เมษายน 2567

ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน)

ลิ้งค์ประกาศรับสมัคร


alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2024 เวลา 15:52 น.