NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย สุดารัตน์ ผลจันทร์   
วันพุธที่ 24 เมษายน 2024 เวลา 18:46 น.

ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

อ่านรายละเอียดคลิก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 2024 เวลา 10:31 น.