NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย สุดารัตน์ ผลจันทร์   
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2024 เวลา 19:16 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ลิ้งค์ประกาศ>>>>

alt