NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรับสมัครเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เบิ่งฟ้าดูดาว   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 16:24 น.

 

 

 

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ประจำปี  2554  เนื่องใน  "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"  จัดโดย  กระทรวงวิทยาศาสตร์  จ.ปทุมธานี  โดยรับสมัครนักเรียนที่สนใจ  สมัครได้ที่ครูศรชัย  สุโพธิ์   ด่วน  ภายในวันที่  1  กรกฏาคม  2554  (รับจำนวนจำกัด)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 16:30 น.