NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมวันไหว้ครู2556+เลือกตั้งสภานักเรียน2556 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 15:49 น.

กิจกรรมไหว้ครู2556 VS เลือกตั้งสภานักเรียน2556

 

Coolโรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556  โดยมีนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ปีนี้นักเรียนชาว น.ล. ทุ่มเทแรงกายแรงใจประดิษฐ์ตกแต่งพานอย่างสวยงานและอลังการกว่าทุกๆปี คุณครูทุกท่านปลื้มอกปลืมใจ(น้ำตาไหลตามๆกัน โดยเฉพาะครูปรียาภรณ์) เป็นอย่างมาก และยังได้รับคำชมเชยจากท่านผู้อำนวยการโรเรียนว่า ปีนี้นักเีรียนน่ารักมาก(เป็นระเบียบเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู-อาจารย์)

Laughingจากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนตั้งใจเรียนมากมายหลายทุน.........(ฝ่ายแนะนำของเราเข้มแข็งมากครับ)ก็ขอให้นักเีรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้เป็นคนดี ตั้งใจเรียน รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับ (เหมือนเกลือรักษาความเค็ม)

Innocentในภาคบ่าย เวลา 12.30 - 15.30 น.กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนนาจะหลวยดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสิรมระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน อันเป็นการให้โอกาศนักเรียนได้ศึกษาและฝึกประสบการณ์จริงด้วยตนเองในรูปแบบของคณะกรรมการสภานักเรียน ปีนี้ส่งเข้ารับการเลือกตั้งอยู่ 7 พรรค ประกอบด้วย เบอร์ 1 พรรคส่งเสริม เบอร์2 พรรค Deevelop NL. เบอร์ 3 พรรค 3พ. เบอร์ 4 พรรค N.L. อาเซียน เบอร์ 5 พรรคสร้างสรรค์พัฒนา น.ล. เบอร์ 6 พรรค N.L. bodys $ giril Tack Team และ เบอร์ 7 พรรค School in dream แต่ละพรรคมีนโยบายการบริหารโรงเรียนที่แตกต่างกันไป แลพรรคที่ชนะใจเรา ชาว น.ล. ได้แก่ พรรค Develop NL. นำโดยนายวัชชัย ใหญ่รัก หัวหน้าพรรค Develop NL. ก็ขอให้บริหารกิจการนักเีรียนให้ดีเหมือนรุ่นพี่ชาวสภานักเรียน 2555 นะครับ  .......เชิญชมภาพกิจกรรมได้เลยครับ 648 ภาพ (ทุกขั้นตอนครับ....ไม่รู้ว่าใครเป็นไผ๋)

เกียรติศักดิ์  นันอุมาลี 4/8 : ถ่ายภาพ
เปรมศักดิ์  ศรีลรินทร์ 4/8 : วิดีโอ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 18:46 น.