NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อมูลบุคลากร PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล

ข้อมูลบุคลากร

โรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

*************************************************

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ข้าราชการครู

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง/ครูต่างชาติ

บุคลากรอื่น

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

34

34

2

3

4

3

2

1

83


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 มกราคม 2022 เวลา 16:35 น.