NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 09:21 น.

โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมการประกวดพานวันไหว้ครูในพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา แล้วได้มอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู โดยมีรางวัลประเภท พานสวยงาม และ พานสร้างสรรค์ โดยมี นายคฤหัส บุญเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนนักเรียนของห้องที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ สนามหน้าเสาธง

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 10:00 น.