NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมอบเกียรติบัตรสภานักเรียนปี 2557 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 09:29 น.

เนื่องด้วยสภานักเรียน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวาระลง และได้มีการเลือกสภานักเรียนชุดใหม่แล้วเสร็จไปแล้วนั้น จึงได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กันคณะนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนประจำปี 2557 โดยมี นายคฤหัส บุญเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ สนามหน้าเสาธง

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 10:12 น.