NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยินดีตัอนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:40 น.

ยินดีตัอนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

รีาจะหลย ยินดีตัอนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการดำเนินงานโครงการ DLIT วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเดชอุดม สพม.29

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 11:45 น.