NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวยร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 09:05 น.

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษารีได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอำเภอนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และลงนามถวายพระพร  ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี


alt


alt