NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริหารวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ todsapon sopakan 550
2 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ todsapon sopakan 2160
3 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน เครื่องบินพลังยาง และกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง todsapon sopakan 416
4 กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 931
5 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป todsapon sopakan 548
6 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 407
7 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า ม.3เดิม todsapon sopakan 459
8 ประกาศรับสมัครนักเรียนแผนการเรียนกีฬา ความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 todsapon sopakan 402
9 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 399
10 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชน todsapon sopakan 423
11 โรงเรียนนาจะหลวย ผ่านการพิจารณา เพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน todsapon sopakan 673
12 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1343
13 ประชาสัมพันธ์ : แจ้งความจำนงสมัครเรียน todsapon sopakan 909
14 เผยแพร่ SAR2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1383
15 สรุปผลการประเมินภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1202
16 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1125
17 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1132
18 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1917
19 ไฟล์ SSR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1867
20 แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1540
21 ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 1654
22 เอกสารประกอบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 1270
23 รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก Somporn Thongbai 1273
24 รับสมัครพยาบาล ปีการศึกษา 2561 Somporn Thongbai 1116
25 ประกาศอำเภอนาจะหลวย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระราชชนก Somporn Thongbai 1374
26 แบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา Somporn Thongbai 1142
27 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1306
28 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1397
29 สมัครใช้งาน Google Apps For Education Somporn Thongbai 1335
30 ประกาศจัดชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 Somporn Thongbai 1986
31 การตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์ ประจำภาคเรียนที่่ 1/2560 Somporn Thongbai 5021
32 ตารางสอบปลายภาค 1/2560 Somporn Thongbai 2742
33 ดาวน์โหลดหลักสูตรสถานศึกษา 2560 Somporn Thongbai 65890
34 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 2895
35 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส. Somporn Thongbai 1198
36 กิจกรรม น้ำเพื่อชีวิต ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1204
37 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4 ปี 2560 Somporn Thongbai 1216
38 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ปี 2560 Somporn Thongbai 1578
39 กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1112
40 ประกาศจัดห้องเรียนปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 1265
41 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2346
42 ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 Somporn Thongbai 4569
43 ประกาศผลสอบห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560 Somporn Thongbai 2673
44 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ AP 2560 Somporn Thongbai 1229
45 ตารางสอบกลางภาค 2-2559 Somporn Thongbai 1907
46 ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559 Somporn Thongbai 1095
47 รายงาน SAR ประจำปี 2558 Somporn Thongbai 2192
48 ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง Somporn Thongbai 1118
49 เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า สดศรี Somporn Thongbai 953
50 รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1132
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 7