NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย ณัฐวุฒิ บาศรี   
วันพุธที่ 06 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:00 น.


การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน(Classroom Meeting)

ประจำปีการศึกษา 2556

ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย

 

 

 

โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom meeting) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. โดยมีนายสุรชัย  พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย ประธานในพิธีเปิดการประชุม และพบปะผู้ปกครองนักเรียน

พร้อมด้วยนายจำลอง  ทุ่นทอง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารทั่วไป  นายวินิจ  บุญลือ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  และนางนิธิวดี  วรเดช  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  พบปะกับผู้ปกครอง และการมอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งในวันที่ 6 พฤศจิกายน เป็นการประชุมผู้ปกครองในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และวันที่  7 พฤศจิกายน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  และในเวลา 13.00 น. นายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนาจะหลวย เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองพร้อมทั้งให้แนวทางสำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0  ร  มส.

 

 

 


........................................................................................................................................................
6 พฤศจิกายน 2556
7 พฤศจิกายน 2556
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤศจิกายน 2013 เวลา 19:53 น.
 
กิจกรรมวันไหว้ครู2556+เลือกตั้งสภานักเรียน2556 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย เด่นชัย ไวยวรรณ์   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 15:49 น.

กิจกรรมไหว้ครู2556 VS เลือกตั้งสภานักเรียน2556

 

Coolโรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556  โดยมีนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ปีนี้นักเรียนชาว น.ล. ทุ่มเทแรงกายแรงใจประดิษฐ์ตกแต่งพานอย่างสวยงานและอลังการกว่าทุกๆปี คุณครูทุกท่านปลื้มอกปลืมใจ(น้ำตาไหลตามๆกัน โดยเฉพาะครูปรียาภรณ์) เป็นอย่างมาก และยังได้รับคำชมเชยจากท่านผู้อำนวยการโรเรียนว่า ปีนี้นักเีรียนน่ารักมาก(เป็นระเบียบเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู-อาจารย์)

Laughingจากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนตั้งใจเรียนมากมายหลายทุน.........(ฝ่ายแนะนำของเราเข้มแข็งมากครับ)ก็ขอให้นักเีรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้เป็นคนดี ตั้งใจเรียน รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับ (เหมือนเกลือรักษาความเค็ม)

Innocentในภาคบ่าย เวลา 12.30 - 15.30 น.กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนนาจะหลวยดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสิรมระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียน อันเป็นการให้โอกาศนักเรียนได้ศึกษาและฝึกประสบการณ์จริงด้วยตนเองในรูปแบบของคณะกรรมการสภานักเรียน ปีนี้ส่งเข้ารับการเลือกตั้งอยู่ 7 พรรค ประกอบด้วย เบอร์ 1 พรรคส่งเสริม เบอร์2 พรรค Deevelop NL. เบอร์ 3 พรรค 3พ. เบอร์ 4 พรรค N.L. อาเซียน เบอร์ 5 พรรคสร้างสรรค์พัฒนา น.ล. เบอร์ 6 พรรค N.L. bodys $ giril Tack Team และ เบอร์ 7 พรรค School in dream แต่ละพรรคมีนโยบายการบริหารโรงเรียนที่แตกต่างกันไป แลพรรคที่ชนะใจเรา ชาว น.ล. ได้แก่ พรรค Develop NL. นำโดยนายวัชชัย ใหญ่รัก หัวหน้าพรรค Develop NL. ก็ขอให้บริหารกิจการนักเีรียนให้ดีเหมือนรุ่นพี่ชาวสภานักเรียน 2555 นะครับ  .......เชิญชมภาพกิจกรรมได้เลยครับ 648 ภาพ (ทุกขั้นตอนครับ....ไม่รู้ว่าใครเป็นไผ๋)

เกียรติศักดิ์  นันอุมาลี 4/8 : ถ่ายภาพ
เปรมศักดิ์  ศรีลรินทร์ 4/8 : วิดีโอ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 18:46 น.
 
ปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย ครุวิริยะดา จิตพรมมา   
วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:51 น.

วันคุกร์ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.30 - 16.00 น.
นายจำลอง ทุุ่นทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และนายเฉลิมศักดิ์  เชยจันทา หัวหน้างานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะทำงาน งานส่งเสริมประชาธิปไตยและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน โรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2555

โดยประธานได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น ทั้งกล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภานักเรียน หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง

โอกาสเดียวกันนี้ประธานได้อธิบายโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียนให้ทุกคนได้รับทราบและพร้อมร่วมปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อการพัฒนาโรงเรียนนาจะหลวยร่วมกันต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กรกฏาคม 2012 เวลา 16:57 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 2