NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2016 เวลา 18:45 น.

เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตัวแทนผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู ประธานนักเรียน เข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เพื่อขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการที่พิจารณาคัดเลือก นางสาวเฟื่องฟ้า ศิริบุตร ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงวิชาการ และรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:27 น.
 
มอบเกียรติบัตรสภานักเรียนปี 2557 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 09:29 น.

เนื่องด้วยสภานักเรียน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวาระลง และได้มีการเลือกสภานักเรียนชุดใหม่แล้วเสร็จไปแล้วนั้น จึงได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กันคณะนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนประจำปี 2557 โดยมี นายคฤหัส บุญเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ สนามหน้าเสาธง

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 10:12 น.
 
มอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 09:21 น.

โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมการประกวดพานวันไหว้ครูในพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา แล้วได้มอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู โดยมีรางวัลประเภท พานสวยงาม และ พานสร้างสรรค์ โดยมี นายคฤหัส บุญเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนนักเรียนของห้องที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ณ สนามหน้าเสาธง

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 10:00 น.
 
ปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เขียนโดย Somporn Thongbai   
วันอาทิตย์ที่ 03 พฤษภาคม 2015 เวลา 07:51 น.

ปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 5 ห้องชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558  จำนวน 530 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง และให้ความรู้ แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  โดยมีนายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้

นอกจากนี้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ได้อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:54 น.
 
ไฟล์เอกสารงานระบบดูแลนักเรียน PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 13:08 น.

ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.การคัดกรองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดาวน์โหลดที่นี่

2.แบบเก็บข้อมูลในระบบคัดกรอง  ดาวน์โหลดที่นี่


เพิ่มเติมไฟล์

1.ผลการประเมินด้านอารมณ์ EQ  ดาวน์โหลดที่นี่

2.การประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน  ดาวน์โหลดที่นี่

3.แบบประเมิน SDQ (สำหรับนักเรียน, ครู, ผู้ปกครอง) ดาวน์โหลดที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 21:17 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2