NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



บริหารงานบุคคล
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สุดารัตน์ ผลจันทร์ 70
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ สุดารัตน์ ผลจันทร์ 79
3 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการ สุดารัตน์ ผลจันทร์ 65
4 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนนาจะหลวย สำนัก สุดารัตน์ ผลจันทร์ 71
5 ประกาศผลการลัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ todsapon sopakan 672
6 ประกาศ การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด todsapon sopakan 1366
7 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร todsapon sopakan 1591
8 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ todsapon sopakan 634
9 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถและนักการภารโรง todsapon sopakan 662
10 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน todsapon sopakan 642
11 โรงเรียนนาจะหลวย ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู todsapon sopakan 776
12 โรงเรียนนาจะหลวย ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู todsapon sopakan 859
13 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน todsapon sopakan 633
14 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน todsapon sopakan 600
15 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน todsapon sopakan 617
16 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว todsapon sopakan 587
17 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 545
18 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 545
19 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิ todsapon sopakan 559
20 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง todsapon sopakan 641
21 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง todsapon sopakan 680
22 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน todsapon sopakan 671
23 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างชาติ todsapon sopakan 668
24 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน todsapon sopakan 783
25 ประกาศโรงเรียน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) todsapon sopakan 718
26 ประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน todsapon sopakan 1005
27 ประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) todsapon sopakan 680
28 ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 796
29 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 822
30 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 743
31 ประกาศโรงเรียน เรื่องการรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ todsapon sopakan 716
32 ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องรับสมัครครูต่างชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 861
33 ประกาศโรงเรียน เรื่อง เลิกจ้างครูชาวต่างชาติ todsapon sopakan 1478
34 ID PLAN ภาคเรียนที่ 1/2561 อุษา คณาธรรม 1402
35 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง อุษา คณาธรรม 1641
36 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ อุษา คณาธรรม 1222
37 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักการภารโรง และ พนักงานขับรถ อุษา คณาธรรม 1105
38 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Somporn Thongbai 1226
39 โรงเรียนนาจะหลวยร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1337
40 เอกสารเลื่อนขึ้นเงินเดือน Somporn Thongbai 1067
41 แบบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Somporn Thongbai 1451
42 ปฎิทินประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูครั้งที่ ๑ Somporn Thongbai 1136
43 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน) Somporn Thongbai 1329
44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1149
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรพนักงานราชการ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1144
46 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ Somporn Thongbai 1254
47 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต Somporn Thongbai 1402
48 ส่งครูธันยวัตร แก้วสุข เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1692
49 ร่วมประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1736
50 ยินดีตัอนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 963
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4