NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบริหารงานบุคคล
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
51 ยินดีต้อนรับ ผอ.เฉลิมยุทธ ประทีปทอง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2271
52 ยินดีต้อนรับท่านรองพรชัย ภูทอง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1282
53 ส่งท่านรองนิธิวดี วรเดช ณ ร.ร.นารีนุกูล เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1282
54 ท่าน ผอ.สุรชัย ท่านรองนิธิวดีอำลานักเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1554
55 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครูเฉลิมศักดิ์ ครูบุษรารัตน์ ครูศรายุทธ์ Somporn Thongbai 1108
56 ครูสุธางค์รัตน์ กล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง Somporn Thongbai 1067
57 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน Somporn Thongbai 953
58 คุณครูศรชัย สุโพธิ์ย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1625
59 ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2558 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1696
60 63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถวายพระพร "เจ้าฟ้านักบิน" เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1703
61 ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1381
62 โรงเรียนนาจะหลวยต้อนรับคุณครูผู้ช่วยใหม่ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1940
63 ประชุมโรงเรียนสุจริต เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1124
64 ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมฯ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1084
65 ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1597
66 ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1409
67 ยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1041
68 โรงเรียนนาจะหลวยมอบของที่ระลึกแก่รองผู้อำนวยการ ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ 1098
69 ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร Somporn Thongbai 1389
70 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน Somporn Thongbai 1189
71 อำลาครูพัสร์สิตา ต้อนรับครูอาทิยา เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1661
72 รับสมัครคิดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำงานธุรการแทนครู เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2528
73 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1718
74 ลงนามถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1582
75 ประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบ 3 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1347
76 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Somporn Thongbai 2995
77 การนิเทศขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1233
78 คุณครูลลิดา แหวนวงษ์ ย้าย เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1353
79 คุณครูพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล รับการประเมินวิทยฐานะ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1225
80 สายใยรักที่ผูกพัน สพม.29 "เรือจ้างวางพาย สุขกายสุขใจ" เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1595
81 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1259
82 งานมุทิตาจิต เกษียรณอายุราชการ รองจำรอง ทุ่นทอง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1553
83 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1071
84 บุคลากรไม่มีวันลา เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1155
85 ส่งคุณครูเดือน พรมทอง เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1125
86 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2557 เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1304
87 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน Somporn Thongbai 1035
88 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน Somporn Thongbai 1067
89 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1183
90 ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายมวิทยาคาร เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1446
91 ส่งท่านรองวินิจ บุญลือ ที่โรงเรียนดงสว่างวิทยา เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1226
92 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน Somporn Thongbai 993
93 ส่งคุณครูนัฐวุฒิ บาศรี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1325
94 ประเมินวิทยฐานะครูบุษรารัตน์ เชยจันทา/ครูลลิดา แหวนวงศ์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 2736
95 อำลาครูนัฐวุฒิ ครูวนิดา เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1121
96 ยินดีต้อนรับครูสุลักขณา ไชยดี เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1290
97 ยินดีต้อนรับครูรัชติพร กิ่งจันทร์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1315
98 ข้อมูลบุคลากร Somporn Thongbai 12910
99 เลี้ยงส่งครูเพ็ญพร รับครูนันทชา เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1223
100 ยินดีต้อนรับครูนันทชา กลางประพันธ์ เด่นชัย ไวยวรรณ์ 1280
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 2 จาก 4