NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานแนะแนวโรงเรียน : สุดารัตน์ ผลจันทร์ : 18 พฤษภาคม 2023, 17.50
ขอร่วมเป็นส่วนสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ
โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญขอร่วมเป็นส่วนสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำผ่านแพลตฟอร์ม
รายละเอียด.... ผู้ชม 1475 Hits
บริหารงานบุคคล : todsapon sopakan : 25 สิงหาคม 2022, 13.45
ประกาศ การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด
รายละเอียด.... ผู้ชม 1209 Hits
บริหารงานบุคคล : todsapon sopakan : 25 สิงหาคม 2022, 13.35
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายละเอียด.... ผู้ชม 1392 Hits