NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริหารงบประมาณฯ : สุดารัตน์ ผลจันทร์ : 01 พฤษภาคม 2024, 10.28
การเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
การเสนอยื่นซองประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา
บริหารงานบุคคล : สุดารัตน์ ผลจันทร์ : 28 เมษายน 2024, 19.16
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
บริหารงานบุคคล : สุดารัตน์ ผลจันทร์ : 24 เมษายน 2024, 18.46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการครูต่างชาติ
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
บริหารงานบุคคล : สุดารัตน์ ผลจันทร์ : 19 เมษายน 2024, 15.57
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย  เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการครูชาวต่างชาติเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปีการ
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวยเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติฯTOR
บริหารงานบุคคล : สุดารัตน์ ผลจันทร์ : 19 เมษายน 2024, 15.42
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนนาจะหลวย สำนัก
แหน่ง นักการภารโรงสถานที่รับสมัคร ห้องธุรการ (คุณครูพิชญ์สุภา) โรงเรียนนาจะหลวยระยะเวลาสมัคร 22-26 เมษายน 2567ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน
บริหารงบประมาณฯ : สุดารัตน์ ผลจันทร์ : 21 มีนาคม 2024, 12.32
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประามาณ2567
งานแนะแนวโรงเรียน : สุดารัตน์ ผลจันทร์ : 18 พฤษภาคม 2023, 17.50
ขอร่วมเป็นส่วนสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ
โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญขอร่วมเป็นส่วนสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำผ่านแพลตฟอร์ม
รายละเอียด.... ผู้ชม 1938 Hits
บริหารงานบุคคล : todsapon sopakan : 25 สิงหาคม 2022, 13.45
ประกาศ การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด
รายละเอียด.... ผู้ชม 1334 Hits
บริหารงานบุคคล : todsapon sopakan : 25 สิงหาคม 2022, 13.35
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายละเอียด.... ผู้ชม 1551 Hits