E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี 

บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 19 กันยายน 2014, 08.13
งานมุทิตาจิต เกษียรณอายุราชการ รองจำรอง ทุ่นทอง
  มุทิตาจิต มิตรใจที่ผูกพัน งานมุทิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายจำลอง  ทุ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวยจัดงานแสดงมุิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายจำลอง
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กันยายน 2014, 06.36
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนาจะลวยส่งบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตรตราพิทยา  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : WARINTORN PAWANGWAT : 09 กันยายน 2014, 08.13
จากน้ำพระทัยกลายเป็นสายน้ำ..ไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา
กลุ่มลูกหมากจอง ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนนาจะหลวย Short Film Club Nachaluay : SFCNL ได้เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 08 กันยายน 2014, 16.48
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา นั้น 
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กันยายน 2014, 08.33
บุคลากรไม่มีวันลา
บุคลากรไม่มีวันลา โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดพิธิมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางราชการได้ดีเยี่ยมเต็มเวลาราชการไม่มีวันลาในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ณ หน้าเสาธง มอบโดยนายสุรชัย
ห้องสมุดโรงเรียน : สุรัชนา สิงห์คำ : 02 กันยายน 2014, 10.32
กิจกรรมตอบคำถามประจำเดือน (ห้องสมุด)
ห้องสมุด เห็นความสำคัญการอ่านของนักเรียน จึงได้จัดกรรมเพื่อ เป็นการส่งเสริมรักการอ่าน ชื่อกิจกรรม ตอบคำถามประจำเดือน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คำถามประจำเดือน สิงหาคม 2557 แต่เดิมนั้น  "วันแม่แห่งชาติ"
งานแนะแนวโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 01 กันยายน 2014, 16.20
บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557
บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวยโดยงานแนะแนว จัดการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 34 ทุน
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 29 สิงหาคม 2014, 14.00
คะแนนสอบ Pre-ONET 2557
ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างครับ (แนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์เปิดที่เครื่อง) ชั้น ม. 3 ชั้น ม.
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 29 สิงหาคม 2014, 10.16
Science Day to AEC 2014
NL Science Day to AEC 2014 โรงเรียนนาจะหลวยจัดงานScience Day to AEC 2014 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมมากมายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 สิงหาคม 2014, 14.38
ส่งคุณครูเดือน พรมทอง
  ส่งคุณครูเดือน พรมทอง โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล นำทีมโดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะเหลวย นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ : Somporn Thongbai : 19 สิงหาคม 2014, 23.54
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากลิงค์ข้างล่างครับ 1.กำหนดการสับดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 2.ตารางการแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 13 สิงหาคม 2014, 10.24
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2557
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2557 โรงเรียนนาจะหลวย นำโดยนายสุรชัย  พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวยร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 09 สิงหาคม 2014, 16.06
กิจกรรม 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 2557
กิจกรรม 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 2557 โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ " ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 07 สิงหาคม 2014, 00.00
ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่
  ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่ คณะครู นักการ นักเรียน โรงเรียนนาจะหลวยร่วมแรงร่วมใจกันจัดสวนหย่อมหน้าอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา จนกว่าจะแล้วเสร็จ
งานแนะแนวโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 06 สิงหาคม 2014, 11.36
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวจัดพิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 06 สิงหาคม 2014, 10.49
รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนนาจะหลวย
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 29 กรกฏาคม 2014, 17.02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
ตามประกาศโรงเรียนนาจะหลวย ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน นั้น บัดนี้ โรงเรียนนาจะหลวย
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 กรกฏาคม 2014, 13.59
ให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันสาธารณภัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันสาธารณภัย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสิงห์หา เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย อนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันสาธารณภัย
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 กรกฏาคม 2014, 13.43
ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร 2557
ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร 2557 โรงเรียนนาจะหลวย เป็นศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งจะดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ – ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการฝึก จำนวน ๑๐ โรงเรียน
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 25 กรกฏาคม 2014, 17.04
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แม่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กรกฏาคม 2014, 16.25
รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557
รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557 โรงเรียนนาจะหลวยรับการติดตามตรวจสอบโครงการโรงเรียนในฝัน 2557 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (ครบรอบ 8 ปี) ตั้งแต่ 11.00 - 16.00 น. โดยหน่วยงานต้นสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 23 กรกฏาคม 2014, 12.50
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี โรงเรียนนาจะหลวยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี (โครงการจาก สพฐ)ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ณ หัองโสตทัศนศึกษา โดยวิทยากรจากบริษัทสตาร์ซอฟแวร์ จากจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ท่านได้แก่
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 22 กรกฏาคม 2014, 11.08
ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายมวิทยาคาร
ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายมวิทยาคาร โรงเรียนนาจะหลวยเดินทางไปศึกษาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนนายมวิทยาคาร ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในจันทร์ที่ 21

----------------------------------------------------------------------

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายจำลอง  ทุ่นทอง
รองผู้อำนวยการ
กุล่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้342
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1133
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5676
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว10469
mod_vvisit_counterเดือนนี้21986
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33579
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541270753

We have: 3 guests online
IP: 54.161.236.229
 , 
Today: ก.ย. 20, 2014