ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี 

 

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 Update 15 พ.ย. 2557

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 27 มกราคม 2015, 15.42
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือมามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ณ ค่ายช้างศึก สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ตู้ ปณ
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 20 มกราคม 2015, 14.09
วันครู 2558
วันครู 2558   โรงเรียนนจะหลวย เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครูประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย  โดยมี นายนรินทร์ บำเรอพงศ์ เป็นประธานในพิธี
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 13 มกราคม 2015, 03.50
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โรงเรียนนาจะหลวย รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากบริษัท การศึกษาก้าวหน้า
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 12 มกราคม 2015, 17.27
คู่มือและแบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะ
ตามที่งานวัดผลและการประเมินผลผู้เรียน  ได้มีการจัดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน  เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ขอให้ครูผู้สอนได้ดาวน์โหลดคู่มือและแบบประเมินได้จากลิงค์ดาวน์โหลดข้างล่างครับ 1.แบบประเมิน 1.1
ห้องสมุดโรงเรียน : สุรัชนา สิงห์คำ : 11 มกราคม 2015, 13.07
กลุ่มสตรีระดับตำบลนาจะหลวย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
  กลุ่มสตรีระดับตำบลนาจะหลวย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนนาจะหลวย วันที่ 11 มกราคม 2558 เพื่อประสานความร่วมมือ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 17 ธันวาคม 2014, 17.46
ตารางสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 ธันวาคม 2014, 14.13
รับสมัครคิดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำงานธุรการแทนครู
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำงานธุรการแทนครูตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : พัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล : 16 ธันวาคม 2014, 13.08
ไฟล์เอกสารงานระบบดูแลนักเรียน
ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1.การคัดกรองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดาวน์โหลดที่นี่ 2.แบบเก็บข้อมูลในระบบคัดกรอง  ดาวน์โหลดที่นี่ เพิ่มเติมไฟล์ 1.ผลการประเมินด้านอารมณ์ EQ 
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 16 ธันวาคม 2014, 11.50
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 14.47
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนนาจะหลวย โดยมีผู้มาประชุมดังนี้ พระอาจารย์บุญมี อธิมุตโต
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 14.33
ลงนามถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 2557
ลงนามถวายพระพร 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพร ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ลานทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ เวลา 8.30 เป็นต้นไป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 14.09
ประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบ 3
ประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนนาจะหลวยประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ประชุมคุณครูทุกท่าน โดยมี นายสุรชัย
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 13.53
แสดงผลงานวิชิการ ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย
แสดงผลงานวิชิการ ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวยจัดแสดงผลงานทางวิชาการที่จะไปแข่งขันมหกรรมศิลปหัตกรรมครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557  รวม 42 กิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย ในวันที่ 2
งานแนะแนวโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 13.22
กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนนาจะหลวย กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพงานแนะแนวแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 02 ธันวาคม 2014, 15.39
ประชุมนักเรีบนที่มีผลการเรียน 0 ร และ มส.
  ด้วยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร และ มส. ในนามกลุ่มบริหารวิชาการ โดยนายอำนาจ ประสมทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 27 พฤศจิกายน 2014, 16.05
ผลการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7
ผลการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7 การแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7 โดยบริษัทไทยบริดจสโตน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดการประกวดทุกปี  โดยปัจจุบันเป็นปีที่ 7   โดยมีโรงเรียนต่างๆ
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 26 พฤศจิกายน 2014, 12.27
พิถีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ร.6
  พิถีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนนาจะหลวย โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 25
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 26 พฤศจิกายน 2014, 10.18
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง
รายละเอียด.... ผู้ชม 1257 Hits
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 26 พฤศจิกายน 2014, 08.16
การนิเทศขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ
การนิเทศขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ โรงเรียนนาจะหลวยส่งบุคลากร 3 คน ได้แก่ นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษม หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางวิมล อินธิสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ห้องสมุดโรงเรียน : สุรัชนา สิงห์คำ : 24 พฤศจิกายน 2014, 13.57
มอบรางวัลกิจกรรมของห้องสมุด
วันนี้ 24/11/2557 งานห้องสมุดได้มอบรางวัลพร้อมเกีรติบัตร ใน กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการ ศึกษา 2557 ดังรายการต่อไปนี้   1. กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ม.ต้น
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 20 พฤศจิกายน 2014, 13.15
สืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวยประจำปีพุทธศักราช 2557
สืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวยประจำปีพุทธศักราช 2557 โรงเรียนนาจะหลวยนำโดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 14 พฤศจิกายน 2014, 16.26
FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014
FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014 โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดเข้าค่าย FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014 ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีนายสุรชัย พันโสรี
ห้องสมุดโรงเรียน : สุรัชนา สิงห์คำ : 03 พฤศจิกายน 2014, 10.13
กิจกรรมตอบคำถามประจำเดือน (งานห้องสมุด)
มอบรางวัลตอบคำถามประจำเดือน กันยายน 2557 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 คำถาม คือ เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติมีอยู่กี่ประการ อะไรบ้าง   คำตอบ คือ มีอยู่  3  ประการ  ได้แก่ 1. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ

----------------------------------------------------------------------

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มกิจการนักเรียน

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวาน715
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้800
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว7697
mod_vvisit_counterเดือนนี้800
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36030
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541390169

We have: 3 guests online
IP: 54.163.179.108
 , 
Today: ก.พ. 02, 2015