E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี


 

บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 29 กรกฏาคม 2014, 17.02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
ตามประกาศโรงเรียนนาจะหลวย ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน นั้น บัดนี้ โรงเรียนนาจะหลวย
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 กรกฏาคม 2014, 13.59
ให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันสาธารณภัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันสาธารณภัย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสิงห์หา เวียงคำ นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย อนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันสาธารณภัย
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 กรกฏาคม 2014, 13.43
ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร 2557
ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร 2557 โรงเรียนนาจะหลวย เป็นศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งจะดำเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ – ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการฝึก จำนวน ๑๐ โรงเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 กรกฏาคม 2014, 10.03
ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่
  ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่ คณะครู นักการ นักเรียน โรงเรียนนาจะหลวยร่วมแรงร่วมใจกันจัดสวนหย่อมหน้าอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้มมา จนกว่าจะแล้วเสร็จ
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 25 กรกฏาคม 2014, 17.04
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แม่บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กรกฏาคม 2014, 16.25
รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557
รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557 โรงเรียนนาจะหลวยรับการติดตามตรวจสอบโครงการโรงเรียนในฝัน 2557 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 (ครบรอบ 8 ปี) ตั้งแต่ 11.00 - 16.00 น. โดยหน่วยงานต้นสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 23 กรกฏาคม 2014, 12.50
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี โรงเรียนนาจะหลวยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี (โครงการจาก สพฐ)ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ณ หัองโสตทัศนศึกษา โดยวิทยากรจากบริษัทสตาร์ซอฟแวร์ จากจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ท่านได้แก่
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 22 กรกฏาคม 2014, 11.08
ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายมวิทยาคาร
ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายมวิทยาคาร โรงเรียนนาจะหลวยเดินทางไปศึกษาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนนายมวิทยาคาร ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในจันทร์ที่ 21
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 19 กรกฏาคม 2014, 19.01
ตารางสอบกลางภาค 1-2557
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนนาจะหลวย สพม.29 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 กรกฏาคม 2014, 11.12
ร่วมทำบุญครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลนาจะหลวย
ร่วมทำบุญครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมทำบุญครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลนาจะหลวย โดยร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตึกสงฆ์อาพาธ เป็นเงินประมาณ 20,000 บาท เริ่มจากตั้งขบวนแห่ต้นเงิน ณ
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 กรกฏาคม 2014, 11.00
ส่งท่านรองวินิจ บุญลือ ที่โรงเรียนดงสว่างวิทยา
เดินทางส่งท่านรองวินิจ บุญลือ ที่โรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนนาจะหลวยนำโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เดินทางไปส่ง นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 16 กรกฏาคม 2014, 16.02
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2014, 11.49
พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด/ไหว้ครู/เปิดการฝึก ร.ด. 2557
พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด พิธีไหว้ครู เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนนาจะหลวย   วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 - 10.30 น.
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 13 กรกฏาคม 2014, 09.23
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557
  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557 โรงเรียนนาจะหลวยร่วมกับเทศบาลตำบลนาจะหลวยร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประเภทเทียนแกะสลักขนาดกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 - 14.00 น. ณ บริเวณ ทุ่งศรีเมือง 
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 กรกฏาคม 2014, 23.12
ตารางสอบ Pre  O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา2557
  ตารางสอบ Pre  O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ปีการศึกษา 2557   ตารางสอบ Pre  O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 กรกฏาคม 2014, 21.41
สร้างเล้าไก่/ปรับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างเล้าไก่/ปรับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาจะหลวยสร้างเล้าไก่ ปรับพื้นที่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงปิดเรียนชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-23 กรกฏาคม 2557
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 กรกฏาคม 2014, 20.46
ส่งคุณครูนัฐวุฒิ บาศรี
  ส่งคุณครูนัฐวุฒิ บาศรี โรงเรียนนาจะหลวย นำโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน เดินทางไปส่ง นายนัฐวุฒิ  บาศรี ซึ่งไปดำรงตำแหน่งใหม่  ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.28 ในวันจันทร์ที่ 7
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กรกฏาคม 2014, 14.00
ประกาศปิดภาคเรียนชั่วคราว
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กรกฏาคม 2014, 10.24
ประเมินวิทยฐานะครูบุษรารัตน์ เชยจันทา/ครูลลิดา แหวนวงศ์
ประเมินวิทยฐานะครูบุษรารัตน์ เชยจันทา/ครูลลิดา แหวนวงศ์ นางบุษรารัตน์ เชยจันทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ และ นางสาวลลิดา  แหวนวงศ์
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กรกฏาคม 2014, 10.04
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ โรงเรียนนจะหลวยยินดีต้อนรับคณะเหล่ากาาชาิจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ ในเขตพื้นที่อำเภอนาจะหลวย
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 03 กรกฏาคม 2014, 11.16
อำลาครูนัฐวุฒิ ครูวนิดา
คุณครูนัฐวุฒิ บาศรี  คุณครูวนิดา สายธนูกล่าวอำลานักเรียน คุณครูนัฐวุฒิ บาศรี คุณครูวนิดา สายธนู กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนนาจะหลวยที่หน้าเสาธงตอนเช้า ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 8.00-8.20 น.
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 02 กรกฏาคม 2014, 09.47
ยินดีต้อนรับครูสุลักขณา  ไชยดี
  ยินดีต้อนรับครูสุลักขณา  ไชยดี โรงเรียนนาจะหลวยยินดีคุณครูสุลักขณา  ไชยดี ตำแหน่ง ครู คศ.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ซึ่งย้ายโอนจากสังกัด อบจ.(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ) โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น

----------------------------------------------------------------------

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายจำลอง  ทุ่นทอง
รองผู้อำนวยการ
กุล่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้256
mod_vvisit_counterเมื่อวาน483
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1278
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6632
mod_vvisit_counterเดือนนี้22390
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36542
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541214387

We have: 2 guests, 7 bots online
IP: 54.81.211.100
 , 
Today: ก.ค. 30, 2014