ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 พฤษภาคม 2016, 13.51
รับการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559
รับการตรวจสอบนิเทศภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 2559โรงเรียนนาจะหลวย  รับการนิเทศตรวจสอบนิเทศภายในจากหหน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 9.00 - 12.00 น. โดย นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 19 พฤษภาคม 2016, 17.40
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559โรงเรียนนาจะหลวย  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 13 พฤษภาคม 2016, 05.10
ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 1/2559โรงเรียนนาจะหลวย  โดยกลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 1ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 11 พฤษภาคม 2016, 17.01
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่างครับรบกวนคุณครูทุกท่านปริ้นรายชื่อจากไฟล์ที่ให้ไปใช้ก่อนครับ จนถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2559(กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งานใหม่ทุกครั้ง
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ : Somporn Thongbai : 11 พฤษภาคม 2016, 15.52
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศรับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 พฤษภาคม 2016, 05.36
รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559
รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 2559โรงเรียนนาจะหลวย  โดยกลุ่มบริหารวิชาการ รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 29 มีนาคม 2016, 17.52
ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559
ตามที่โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 และสอบคัดเลือกในวันที่
รายละเอียด.... ผู้ชม 1033 Hits
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 18 มีนาคม 2016, 14.47
ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่างครับดาวน์โหลดที่นี่1.ชั้น ม.ต้น2.ชั้น
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 02 มีนาคม 2016, 19.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) ประจำปีการศึกษา
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2016, 09.58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 กุมภาพันธ์ 2016, 15.00
โครงการจักรยานพระราชทาน
โครงการจักรยานพระราชทานโรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวดำเนินงานตามโครงการจักรยานพระราชทาน ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เห็นสมควรได้รับมอบจักรยานพระราชทาน ได้แก่ เด็กชายวุฒินันท์  แก้วน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2016, 14.11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2016, 14.07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤตตำแหน่งครูผู้สอน ครรั้งที่
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 กุมภาพันธ์ 2016, 12.00
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง
บทคัดย่อหัวข้อการศึกษา รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางปรียา  บุญผง ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1)
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 กุมภาพันธ์ 2016, 10.58
แข่งขันโครงงานของนักวิทยศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2016)
ผลการแข่งขันโครงงานของนักวิทยศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2016)โรงเรียนนาจะหลวย โดย นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยินดีกับนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันโครงงานของนักวิทยศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2016). ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายคฤหัส  บุญเย็น
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางปรียา  บุญผง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้230
mod_vvisit_counterเมื่อวาน354
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3781
mod_vvisit_counterเดือนนี้20015
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19639
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541829995

We have: 23 guests online
IP: 54.166.223.99
 , 
Today: มิ.ย. 29, 2016