นาจะหลวย Download

NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี

บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 02 ธันวาคม 2016, 14.29
ประกาศหยุดเรียน 7-9 ธันวาคม 2559
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 16 กันยายน 2016, 11.08
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)
ดาวน์โหลด แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)1.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)2.หน้าแรก
บริหารงบประมาณฯ : Somporn Thongbai : 10 กันยายน 2016, 07.35
เอกสารประกอบการเขียนโครงการปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา 2560
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 26 สิงหาคม 2016, 19.45
รายงาน SAR ประจำปี 2558
รายงาน SAR ประจำปี
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 22 สิงหาคม 2016, 12.21
ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างแผนที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง1. ตัวอย่างแผนที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (ภาษาไทย) 2. คู่มือการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง3. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อาเซียน4.
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 19 สิงหาคม 2016, 16.55
สัปดาห์วันห้องสมุด
สัปดาห์วันห้องสมุดRead for MOM อ่านเพื่อแม่โรงเรียนนาจะหลวย โดย งานห้องสมุดโรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรม สัปดาห์วันห้องสมุด Read for MOM อ่านเพื่อแม่ ระหว่างวันที่ 14 - 19 สิงหาคม 2559
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 สิงหาคม 2016, 10.42
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ที่่ว่าการอำเภอนาจะหลวย
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2559โรงเรียนนาจะหลวย นำโดย นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย และบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามลคล 84
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 สิงหาคม 2016, 16.22
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 โรงเรียนนาจะหลวย โดย กลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมี นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
กลุ่มสาระฯศิลปะ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 09 สิงหาคม 2016, 07.54
เผยแพร่ผลงานครูชัยรัตน์ จบศรี กลุ่มสาระศิลปะ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 09 สิงหาคม 2016, 07.54
เผยแพร่ผลงานคุณครูขวัญหล้า  สดศรี
ชื่อเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุดกิจกรรมเติบโตสมวัยใส่ ใจสุขภาพ  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาจะหลวย ผุ้วิจัย สิบตำรวจโทหญิงขวัญหล้า  สดศรี ปีที่วิจัย พุทธศักราช
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 21 กรกฏาคม 2016, 13.18
แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559
แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559โรงเรียนนาจะหลวย  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาจะหลวย จัดชุดการแสดง "ลำเพลินนาจะหลวย" เข้าร่วมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีประจำปี 2559
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 18.24
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2559โรงเรียนนาจะหลวย โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 17.00
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด นำโดย นายวีระพงษ์ ไตศิวกูล
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2016, 10.17
รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝัน
รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนโรงเรียนนาจะหลวย รับการนิเทศติดตามประเมินโรเรียนในฝันเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน จากคณะกรรมการนิเทศภายนอก สพม.29 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 01 กรกฏาคม 2016, 00.00
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 59
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายคฤหัส  บุญเย็น
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางปรียา  บุญผง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวาน736
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1709
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3395
mod_vvisit_counterเดือนนี้2532
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว9529
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541970550

We have: 4 guests online
IP: 54.147.212.136
 , 
Today: ธ.ค. 06, 2016