ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 29 มีนาคม 2016, 17.52
ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559
ตามที่โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 และสอบคัดเลือกในวันที่
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 18 มีนาคม 2016, 14.47
ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลแผนการเรียนหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่างครับดาวน์โหลดที่นี่1.ชั้น ม.ต้น2.ชั้น
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 02 มีนาคม 2016, 19.30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ AP ชั้น ม.1 และ 4 ปี 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) ประจำปีการศึกษา
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2016, 09.58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 กุมภาพันธ์ 2016, 15.00
โครงการจักรยานพระราชทาน
โครงการจักรยานพระราชทานโรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวดำเนินงานตามโครงการจักรยานพระราชทาน ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่เห็นสมควรได้รับมอบจักรยานพระราชทาน ได้แก่ เด็กชายวุฒินันท์  แก้วน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2016, 14.11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2016, 14.07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤตตำแหน่งครูผู้สอน ครรั้งที่
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 กุมภาพันธ์ 2016, 12.00
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางปรียา บุญผง
บทคัดย่อหัวข้อการศึกษา รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน นางปรียา  บุญผง ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1)
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 กุมภาพันธ์ 2016, 10.58
แข่งขันโครงงานของนักวิทยศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2016)
ผลการแข่งขันโครงงานของนักวิทยศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2016)โรงเรียนนาจะหลวย โดย นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยินดีกับนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันโครงงานของนักวิทยศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC2016). ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
งานแนะแนวโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 กุมภาพันธ์ 2016, 10.52
ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ 2558
ยินดีกับนักเรียนที่ได้ศึกษาต่อ 2558โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวโรงเรียนจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ โควต้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหน้าเสาธง โดย
งานแนะแนวโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 10 กุมภาพันธ์ 2016, 15.34
โครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559
โครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559โรงเรียนนาจะหลวยโดยงานแนะแนวโรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวอาชีพ ปี 2559 กิจกรรมการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 10 กุมภาพันธ์ 2016, 13.05
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ------------------------------------ ด้วย
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 10 กุมภาพันธ์ 2016, 12.56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างโครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ๑. ชื่อตำแหน่ง วิชาเอก กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 09 กุมภาพันธ์ 2016, 16.51
ส่งครูธันยวัตร แก้วสุข
ส่งครูธันยวัตร แก้วสุขคณะผู้บริหาร-คณะครูจาก ร.ร.นาจะหลวย นำโดย นายพรชัย  ภูทอง รองผุ้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยเดินทางไปส่งครูธันยวัตร แก้วสุข ที่ได้ย้ายไปสอนที่ ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 07 กุมภาพันธ์ 2016, 10.50
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนนาจะหลวย รวมเป็นคณะกรรมการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายคฤหัส  บุญเย็น
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป


นางปรียา  บุญผง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้727
mod_vvisit_counterเมื่อวาน249
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1909
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8422
mod_vvisit_counterเดือนนี้1909
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว31316
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541792250

We have: 2 guests, 1 bots online
IP: 54.87.39.97
 , 
Today: พ.ค. 04, 2016