ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี 

คลิกชมผลงานคุณครูทุกท่านได้เลยครับ

 


กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 30 กรกฏาคม 2015, 10.27
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2558
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 2558 โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนร่วมถวายต้นเทียนเข้าพรรษา รับศิล น้อมลำรึกถึงสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการเวียนเทียน สวดอิติปิโส โดยแยกไปตามวัด่างๆ ได้แก่
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 กรกฏาคม 2015, 11.20
63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถวายพระพร
63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถวายพระพร "เจ้าฟ้านักบิน" โรงเรียนนาจะหลวย ส่งตัวแทนแทนร่วมกิจกรรมถวายพระพร "เจ้าฟ้านักบิน" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 กรกฏาคม 2015, 10.57
ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย
ประเมินการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย โรงเรียนนาจะหลวย โดยกล่มบริหารงานบุคคล จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มของคุุณครูผู้ช่วย จำนวน 12 ท่าน ณ ห้องโสตทัศศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย เวลา 14.30 - 16.30 น. โดยมี นายสุรชัย พันโสรี
บริหารงานบุคคล : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 27 กรกฏาคม 2015, 19.32
โรงเรียนนาจะหลวยต้อนรับคุณครูผู้ช่วยใหม่
โรงเรียนนาจะหลวยได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเดชอุดม โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร โรงเรียนน้ำยืนวิทยา และโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลฯ ได้เดินทางมาส่ง นายณัฐวัฒน์  ทุมเมฆ ครูผู้ช่วย วิชาเอกฟิสิกส์
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 25 กรกฏาคม 2015, 21.17
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
ตารางสอบกลางภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 0.ไฟล์ตารางสอบกลางภาค 1-2558 ชั้น ม.1-6 ไฟล์ Microsoft Excel 1.ไฟล์ตารางสอบกลางภาค 1-2558 ชั้น ม. 1 ไฟล์ PDF 2.ไฟล์ตารางสอบกลางภาค 1-2558 ชั้น ม. 2 ไฟล์
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 22 กรกฏาคม 2015, 17.56
พิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนนาจะหลวย
พิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนนาจะหลวย พิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนนาจะหลวย วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดย
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 17 กรกฏาคม 2015, 17.56
พอ.จิตรกร จันทร์สว่าง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 เยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 เยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. พ.อ.จิตรกร จันทร์สว่าง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22 เยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึก โรงเรียนนาจะหลวย
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 16 กรกฏาคม 2015, 17.21
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก รอง ผบ.ศฝนศท.มทบ.22
ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก รอง ผบ.ศฝนศท.มทบ.22 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น.  นายคฤหัส  บุญเย็น  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย  พร้อมด้วยคณะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  คณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 15 กรกฏาคม 2015, 12.31
พิธีเปิดกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนาจะหลวย
พิธีเปิดกองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนนาจะหลวย เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 น.  นายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย 
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 กรกฏาคม 2015, 09.22
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนนาจะหลวย เปิดธนาคารโรงเรียนนาจะหลวย  ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๕๙ น. ณ ธนาคารโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอนาจะหลวย เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 กรกฏาคม 2015, 08.24
ประชุมโรงเรียนสุจริต
ประชุมโรงเรียนสุจริต โรงเรียนนาจะหลวยประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการโรงเรียนสุจริต ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย โดยมี นายสุรชัย พันโสรี
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 10 กรกฏาคม 2015, 12.10
พิธิเปิดศูนย์ฝึก นศท. 2558
พิธิเปิดศูนย์ฝึก นศท. 2558 โรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรมพิธิเปิดศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยได้รับเกียรติจาก นายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอนาจะหลวย
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 10 กรกฏาคม 2015, 12.01
ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมฯ
ประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กระบวนการ 7 โมดูล โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัด
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 07 กรกฏาคม 2015, 15.13
เอกสารประกอบการอบรม แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เอกสารประกอบการอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 07 กรกฏาคม 2015, 15.07
Google Apps for Education
อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับสนับสนุนจากกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบิัติการการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 03 กรกฏาคม 2015, 07.32
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยต้นสังกัด
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557
บริหารทั่วไป : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 27 มิถุนายน 2015, 21.36
เดินรณรงค์ต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนนาจะหลวยโดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกับหน่วยงานราชการในอำเภอนาจะหลวย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล โดยมีคณะครู
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 มิถุนายน 2015, 06.58
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง)
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) โรงเรียนนาจะหลวยยินดีต้อนรับคณะครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  ที่เดินทางมาส่ง คุณครูนายธนภัทร ดวงเบ้า
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 15 มิถุนายน 2015, 09.29
มอบเกียรติบัตรสภานักเรียนปี 2557
เนื่องด้วยสภานักเรียน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวาระลง และได้มีการเลือกสภานักเรียนชุดใหม่แล้วเสร็จไปแล้วนั้น จึงได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กันคณะนักเรียนที่เป็นสภานักเรียนประจำปี 2557 โดยมี นายคฤหัส บุญเย็น
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ : 15 มิถุนายน 2015, 09.21
มอบเกียรติบัตรประกวดพานไหว้ครู
โรงเรียนนาจะหลวยได้จัดกิจกรรมการประกวดพานวันไหว้ครูในพิธีไหว้ครูเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา แล้วได้มอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู โดยมีรางวัลประเภท พานสวยงาม และ พานสร้างสรรค์ โดยมี นายคฤหัส บุญเย็น
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 มิถุนายน 2015, 11.27
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
  โรงเรียนนาจะหลวยยินดีต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ตำบลตาคง  อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ที่เดินทางมาส่งคุณครูพงษ์ศักดิ์  พรมภักดี
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 11 มิถุนายน 2015, 16.34
มอบทุนการศึกษา  ประเภททุนเรียนดี
  งานวัดผลและประเมินผล  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนนาจะหลวย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา  เนื่องในงานวันไหว้ครู 
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 มิถุนายน 2015, 11.19
พิธีไหว้ครู 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ


นายคฤหัส  บุญเย็น
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มกิจการนักเรียน

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้410
mod_vvisit_counterเมื่อวาน220
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3893
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3509
mod_vvisit_counterเดือนนี้13650
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7513
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541482435

We have: 12 guests online
IP: 54.83.126.155
 , 
Today: ก.ค. 31, 2015