ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 10 มกราคม 2016, 18.43
ค่าย ตามองดาว เท้าเดินป่า ปี 3
กิจกรรมค่ายตามองดาว เท้าเดินป่า ปี 3โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดกิจกรรมค่าย "ตามองดาว เท้าเดินป่า ปี 3" ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 ธันวาคม 2015, 10.20
ยินดีต้อนรับ ผอ.เฉลิมยุทธ ประทีปทอง
ยินดีต้อนรับ ผอ.เฉลิมยุทธ ประทีปทองโรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรมต้อนรับ นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย  คนใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 - 10.00 น. ห้องโสตทัศศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย
ห้องสมุดโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 23 ธันวาคม 2015, 09.52
มอบรางวัลตอบปัญหาสารานุกรมไทยประจำสัปดาห์
มอบรางวัลตอบปัญหาสารานุกรมไทยประจำสัปดาห์โรงเรียนนาจะหลวย งานห้องสมุดโรงเรียน จัดกิจกรรมมอบรางวัลตอบปัญาสารานุกรมไทยประจำสัปดาห์  โดย นางวารินทร์รรัตน์ ภารสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการณ์
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 22 ธันวาคม 2015, 11.48
ยินดีต้อนรับท่านรองพรชัย ภูทอง
ยินดีต้อนรับนายพรชัย ภูทองดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวยโรงเรียนนาจะหลวย ยินดีต้อนรับ นายพรชัย  ภูทอง ได้ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2558
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 21 ธันวาคม 2015, 14.49
ส่งท่านรองนิธิวดี  วรเดช ณ ร.ร.นารีนุกูล
ส่งท่านรองนิธิวดี วรเดช ณ โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนนาจะหลวย นำโดย นายสุรชัย พันโสรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 ธันวาคม 2015, 18.43
ท่าน ผอ.สุรชัย ท่านรองนิธิวดีอำลานักเรียน
ท่าน ผอ.สุรชัย /ท่านรองนิธิวดี อำลานักเรียนเพื่อเดินทางไปดำรงตำแหน่งใหม่โรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม อำเภอเดชอุดม
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 04 ธันวาคม 2015, 22.13
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครูเฉลิมศักดิ์ ครูบุษรารัตน์ ครูศรายุทธ์
ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครูเฉลิมศักดิ์ ครูบุษรารัตน์
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 04 ธันวาคม 2015, 10.38
รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้       คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้น(5E)
บทคัดย่อ หัวข้อวิจัย รายงานผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น(5E) ผู้วิจัย นางประภัสสร 
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 02 ธันวาคม 2015, 09.41
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บทคัดย่อ หัวข้อการศึกษา รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน สัมฤทธิ์  นาคำ ปีการศึกษา
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 30 พฤศจิกายน 2015, 15.30
ครูสุธางค์รัตน์ กล่าวอำลานักเรียนหน้าเสาธง
ครูสุธางค์รัตน์
งานแนะแนวโรงเรียน : Somporn Thongbai : 27 พฤศจิกายน 2015, 18.44
กระทรวงแรงงานพบประชาชน
กระทรวงแรงงานพบประชาชนโรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมกับสำนักงานจัดหางานอุบลราชธานี จัดงานกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
บริหารทั่วไป : Somporn Thongbai : 26 พฤศจิกายน 2015, 18.43
งานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวย ปี 2558
งานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวย ปี 2558โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง อำเภอนาจะหลวย ประจำปี 2558 ในการเข้าร่วมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งกระทงประเภทหน่วยงานเข้าร่วมประกวด
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 25 พฤศจิกายน 2015, 10.10
วันวชิราวุช2558
วันวชิราวุช ประจำปี 2558โรงเรียนนาจะหลวย กลุ่มพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาจะหลวย โดยมี นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 17 พฤศจิกายน 2015, 14.49
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยนายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 พฤศจิกายน 2015, 10.00
ฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์
ฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกิจกรรมฟ้อนรำไตรอัตลักษณ์ราษฎร์ภักดีจักรีวงศ์ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 พสกนิกรชาวอุบลราชธานี จำนวน 60,000 คน ได้ร่วมฟ้อนรำเทิดพระเกียรติฯ 

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง
ผุ้อำนวยการโรงเรียน


นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายคฤหัส  บุญเย็น
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายพรชัย  ภูทอง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้87
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1098
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้87
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3656
mod_vvisit_counterเดือนนี้3144
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18010
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541680776

We have: 2 guests, 7 bots online
IP: 54.163.25.166
 , 
Today: ก.พ. 06, 2016