E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 Update 24/09/2557

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างสำหรับส่งงานแผนงานและยโยบาย

แบบติดตาม ปย.2 | แบบรายงาน ปอ.2

ส่งเมลล์ที่คุณครูกาญจนา อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำหรับ โครงการประจำปีงบประมาณ 2558

ส่งที่คุณครูสุรัตน์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 ตุลาคม 2014, 10.47
วันปิยะมหาราช 2557
วันปิยะมหาราช 2557 โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เวลา 8.00 - 10.30 น. นำโดยนางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 ตุลาคม 2014, 10.18
ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 2-2557
ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน มอบเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 20 ตุลาคม 2014, 16.00
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
บริหารวิชาการ : ศรชัย สุโพธิ์ : 02 ตุลาคม 2014, 10.34
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ โรงเรียนนาจะหลวย ปีการศึกษา 2557ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ เมษายน 2557 – กันยายน 2557แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ ส่งที่ patr_841@hotmail.com  คุณครูสุรัตน์  
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กันยายน 2014, 10.05
คุณครูพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล รับการประเมินวิทยฐานะ
  คุณครูพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ นางสาวพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล ตำแหน่ง ครู  รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องลีลาวดี เวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2557 โดยมี นายสุรชัย
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กันยายน 2014, 09.42
สายใยรักที่ผูกพัน สพม.29
  สายใยรักที่ผูกพัน สพม.29 "เรือจ้างวางพาย สุขกายสุขใจ" โรงเรียนนาจะหลวย นำโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมทั้ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมแสดงมุทิตาจิต
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กันยายน 2014, 09.25
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2557
กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนนาจะหลวย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 19 กันยายน 2014, 08.13
งานมุทิตาจิต เกษียรณอายุราชการ รองจำรอง ทุ่นทอง
  มุทิตาจิต มิตรใจที่ผูกพัน งานมุทิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายจำลอง  ทุ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวยจัดงานแสดงมุิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายจำลอง
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กันยายน 2014, 06.36
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนาจะลวยส่งบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตรตราพิทยา  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : WARINTORN PAWANGWAT : 09 กันยายน 2014, 08.13
จากน้ำพระทัยกลายเป็นสายน้ำ..ไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา
กลุ่มลูกหมากจอง ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนนาจะหลวย Short Film Club Nachaluay : SFCNL ได้เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 08 กันยายน 2014, 16.48
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา นั้น 
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กันยายน 2014, 08.33
บุคลากรไม่มีวันลา
บุคลากรไม่มีวันลา โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดพิธิมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางราชการได้ดีเยี่ยมเต็มเวลาราชการไม่มีวันลาในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ณ หน้าเสาธง มอบโดยนายสุรชัย
ห้องสมุดโรงเรียน : สุรัชนา สิงห์คำ : 02 กันยายน 2014, 10.32
กิจกรรมตอบคำถามประจำเดือน (ห้องสมุด)
ห้องสมุด เห็นความสำคัญการอ่านของนักเรียน จึงได้จัดกรรมเพื่อ เป็นการส่งเสริมรักการอ่าน ชื่อกิจกรรม ตอบคำถามประจำเดือน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 คำถามประจำเดือน สิงหาคม 2557 แต่เดิมนั้น  "วันแม่แห่งชาติ"
งานแนะแนวโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 01 กันยายน 2014, 16.20
บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กยศ.2557
บรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวยโดยงานแนะแนว จัดการบรรยายแนวทางการดำเนินงานทุน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำนวน 34 ทุน
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 29 สิงหาคม 2014, 14.00
คะแนนสอบ Pre-ONET 2557
ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างครับ (แนะนำให้ดาวน์โหลดไฟล์เปิดที่เครื่อง) ชั้น ม. 3 ชั้น ม.
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 29 สิงหาคม 2014, 10.16
Science Day to AEC 2014
NL Science Day to AEC 2014 โรงเรียนนาจะหลวยจัดงานScience Day to AEC 2014 "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมมากมายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 28 สิงหาคม 2014, 14.38
ส่งคุณครูเดือน พรมทอง
  ส่งคุณครูเดือน พรมทอง โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล นำทีมโดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะเหลวย นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ : Somporn Thongbai : 19 สิงหาคม 2014, 23.54
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากลิงค์ข้างล่างครับ 1.กำหนดการสับดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 2.ตารางการแข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 13 สิงหาคม 2014, 10.24
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2557
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2557 โรงเรียนนาจะหลวย นำโดยนายสุรชัย  พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวยร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 09 สิงหาคม 2014, 16.06
กิจกรรม 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 2557
กิจกรรม 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ 2557 โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ " ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 07 สิงหาคม 2014, 00.00
ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่
  ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่ คณะครู นักการ นักเรียน โรงเรียนนาจะหลวยร่วมแรงร่วมใจกันจัดสวนหย่อมหน้าอาคารหลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา จนกว่าจะแล้วเสร็จ
งานแนะแนวโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 06 สิงหาคม 2014, 11.36
มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน 1/2557
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวจัดพิธีมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย

----------------------------------------------------------------------

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กุล่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้721
mod_vvisit_counterเมื่อวาน738
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3517
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2746
mod_vvisit_counterเดือนนี้17428
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว29447
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541295642

We have: 12 guests, 4 bots online
IP: 54.87.75.51
 , 
Today: ต.ค. 25, 2014