E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 Update 15 พ.ย. 2557

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตัวอย่างสำหรับส่งงานแผนงานและยโยบาย

แบบติดตาม ปย.2 | แบบรายงาน ปอ.2

ส่งเมลล์ที่คุณครูกาญจนา อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

สำหรับ โครงการประจำปีงบประมาณ 2558

ส่งที่คุณครูสุรัตน์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 27 พฤศจิกายน 2014, 16.05
ผลการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7
ผลการแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7 การแข่งขันโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปี 7 โดยบริษัทไทยบริดจสโตน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดการประกวดทุกปี  โดยปัจจุบันเป็นปีที่ 7   โดยมีโรงเรียนต่างๆ
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 26 พฤศจิกายน 2014, 12.27
พิถีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ร.6
  พิถีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนนาจะหลวย โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 25
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 26 พฤศจิกายน 2014, 10.18
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระตุ้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเอง
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 26 พฤศจิกายน 2014, 08.16
การนิเทศขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ
การนิเทศขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ โรงเรียนนาจะหลวยส่งบุคลากร 3 คน ได้แก่ นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษม หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางวิมล อินธิสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
ห้องสมุดโรงเรียน : สุรัชนา สิงห์คำ : 24 พฤศจิกายน 2014, 13.57
มอบรางวัลกิจกรรมของห้องสมุด
วันนี้ 24/11/2557 งานห้องสมุดได้มอบรางวัลพร้อมเกีรติบัตร ใน กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการ ศึกษา 2557 ดังรายการต่อไปนี้   1. กิจกรรมประกวดวาดภาพ ระดับชั้น ม.ต้น
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 20 พฤศจิกายน 2014, 13.15
สืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวยประจำปีพุทธศักราช 2557
สืบสานประเพณีลอยกระทงอำเภอนาจะหลวยประจำปีพุทธศักราช 2557 โรงเรียนนาจะหลวยนำโดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 14 พฤศจิกายน 2014, 16.26
FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014
FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014 โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดเข้าค่าย FOREIGN LANGUAGE CAMP 2014 ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีนายสุรชัย พันโสรี
ห้องสมุดโรงเรียน : สุรัชนา สิงห์คำ : 03 พฤศจิกายน 2014, 10.13
กิจกรรมตอบคำถามประจำเดือน (งานห้องสมุด)
มอบรางวัลตอบคำถามประจำเดือน กันยายน 2557 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 คำถาม คือ เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติมีอยู่กี่ประการ อะไรบ้าง   คำตอบ คือ มีอยู่  3  ประการ  ได้แก่ 1. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 30 ตุลาคม 2014, 09.47
การสอบโอเน็ต ปี 2557
การสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการเข้าใจในแนวปฏิบัติของการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2557  ทางกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนนาจะหลวย ขอให้คุณครูได้ดาวน์โหลดเอกสาร ผังแบบทดสอบ(Test Blueprint)
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 27 ตุลาคม 2014, 09.29
คุณครูลลิดา แหวนวงษ์ ย้าย
คุณครูลลิดา แหวนวงษ์ ย้าย คุณครูลลิดา  แหวนวงษ์ ครู อันดับ คศ.1 อำลานักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย ณ ลานเสาธงเคารพธงชาติ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านตูมพิทยาณุสรณ์ อำเภอปรางกู่ จังหวัดศีรษะเกษ
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 ตุลาคม 2014, 10.47
วันปิยะมหาราช 2557
วันปิยะมหาราช 2557 โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี 2557 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย เวลา 8.00 - 10.30 น. นำโดยนางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 ตุลาคม 2014, 10.18
ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน 2-2557
ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน มอบเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 20 ตุลาคม 2014, 16.00
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปี 2557 กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5] โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
บริหารวิชาการ : ศรชัย สุโพธิ์ : 02 ตุลาคม 2014, 10.34
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ โรงเรียนนาจะหลวย ปีการศึกษา 2557ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ เมษายน 2557 – กันยายน 2557แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน/งาน/โครงการ ส่งที่ patr_841@hotmail.com  คุณครูสุรัตน์  
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กันยายน 2014, 10.05
คุณครูพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล รับการประเมินวิทยฐานะ
  คุณครูพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ นางสาวพัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล ตำแหน่ง ครู  รับการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ ห้องลีลาวดี เวลา 15.00 - 16.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2557 โดยมี นายสุรชัย
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กันยายน 2014, 09.42
สายใยรักที่ผูกพัน สพม.29
  สายใยรักที่ผูกพัน สพม.29 "เรือจ้างวางพาย สุขกายสุขใจ" โรงเรียนนาจะหลวย นำโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย พร้อมทั้ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมแสดงมุทิตาจิต
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กันยายน 2014, 09.25
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2557
กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนนาจะหลวย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 19 กันยายน 2014, 08.13
งานมุทิตาจิต เกษียรณอายุราชการ รองจำรอง ทุ่นทอง
  มุทิตาจิต มิตรใจที่ผูกพัน งานมุทิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายจำลอง  ทุ่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย 18 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวยจัดงานแสดงมุิตาจิต เกษียรอายุราชการ นายจำลอง
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กันยายน 2014, 06.36
ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนนาจะลวยส่งบุคลากรประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตรตราพิทยา  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : WARINTORN PAWANGWAT : 09 กันยายน 2014, 08.13
จากน้ำพระทัยกลายเป็นสายน้ำ..ไหลสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา
กลุ่มลูกหมากจอง ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนนาจะหลวย Short Film Club Nachaluay : SFCNL ได้เข้าร่วมประกวดวีดิทัศน์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 08 กันยายน 2014, 16.48
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิจิตราพิทยา นั้น 
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กันยายน 2014, 08.33
บุคลากรไม่มีวันลา
บุคลากรไม่มีวันลา โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดพิธิมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในทางราชการได้ดีเยี่ยมเต็มเวลาราชการไม่มีวันลาในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ณ หน้าเสาธง มอบโดยนายสุรชัย

----------------------------------------------------------------------

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กุล่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลบุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวาน410
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5686
mod_vvisit_counterเดือนนี้23302
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว23944
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541325460

We have: 1 guests online
IP: 54.234.0.85
 , 
Today: พ.ย. 29, 2014