ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

E-office Login


พิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏี 

 

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 Update 15 พ.ย. 2557

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 03 มีนาคม 2015, 10.56
ประกาศผลการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง ปี ๒๕๕๘
ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๘  โรงเรียนนาจะหลวยได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขั้นสูง (AP) โดยดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 25 กุมภาพันธ์ 2015, 15.16
สอบวัดผลปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่2/2557
สอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่2/2557 โรงเรียนนาจะหลวยทำการสอบวัดผลประเมินผลในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558   สอบเสร็จอย่าพึ่งไปไหนนะครับ สับดาห์หน้า ให้นักเรียนรีบติดตามงานที่ค้างที่ยังไม่ได้ส่ง อย่างให้ติด 0
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 25 กุมภาพันธ์ 2015, 15.01
มอบเกียรติบัตรธนาคารขยะ2557
  มอบเกียรติบัตรธนาคารขยะ2557 โรงเรียนนาจะหลวย โดยกิจกรรมธนาคารขยะ มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียน คุณครู นักเรียนที่มียอดเงินบัญชีในธนาคารขยะที่มากที่สุด จำนวนหลายรางวัล มอบโดย นางนิธิวดี  วรเดช
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 25 กุมภาพันธ์ 2015, 14.44
เต้นลีลาศ 2557
กิจกรรมเต้น ลีลาศ ม.6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาลีลาศ คุณครูบุญเสริม  เสาว์ปา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดงานลีลาศปาตี้ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย เวลา 13.00 -
งานแนะแนวโรงเรียน : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 25 กุมภาพันธ์ 2015, 13.59
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 2557 โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 256 คน ในวันอังคารที่ 24
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2015, 11.43
ผ้าป่าศิษย์ปัจจุบัน 2557
ผ้าป่าศิษย์ปัจจุบัน 2557   โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนโรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น. จัดตั้งองค์ผ้าป่า
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 24 กุมภาพันธ์ 2015, 07.41
ตามองดาว เท้าติดป่า ปี 2 (ม.1)
ตามองดาว เท้าเดินป่า ปี 2 (ม.1) โรงเรียนนาจะหลวย กลุ่มบริหารวิชาการ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมเข่้าค่าย ตามองดาว เท้าเดิินป่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2015, 00.00
อำลาครูพัสร์สิตา ต้อนรับครูอาทิยา
อำลาครูพัสร์สิตา ต้อนรับครูอาทิยา นางสาวพชร์สิตา  วิโรจไพศาลกุล ได้อำลานักเรียนโรงเรียนนาจะหลวยหน้าลานทำกิจกรรมหน้าเสาธง 8.30 - 8.45 น. ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มอบช่อดอกไม้
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2015, 17.16
เปิดอาคารห้วยซัน
เปิดอาคารห้วยซัน โรงเรียนนาจะหลวย จัด กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเปิดอาคารหลังใหม่ ชื่อว่า อาคารห้วยซัน เวลา 9.00 น. ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดย นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 กุมภาพันธ์ 2015, 10.35
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวยโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 27 มกราคม 2015, 15.42
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือมามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ณ ค่ายช้างศึก สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานี ตู้ ปณ
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 20 มกราคม 2015, 14.09
วันครู 2558
วันครู 2558   โรงเรียนนจะหลวย เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครูประจำปี 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย  โดยมี นายนรินทร์ บำเรอพงศ์ เป็นประธานในพิธี
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 13 มกราคม 2015, 03.50
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โรงเรียนนาจะหลวย รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากบริษัท การศึกษาก้าวหน้า
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 12 มกราคม 2015, 17.27
คู่มือและแบบประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะ
ตามที่งานวัดผลและการประเมินผลผู้เรียน  ได้มีการจัดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะผู้เรียน  เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ขอให้ครูผู้สอนได้ดาวน์โหลดคู่มือและแบบประเมินได้จากลิงค์ดาวน์โหลดข้างล่างครับ 1.แบบประเมิน 1.1
ห้องสมุดโรงเรียน : สุรัชนา สิงห์คำ : 11 มกราคม 2015, 13.07
กลุ่มสตรีระดับตำบลนาจะหลวย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
  กลุ่มสตรีระดับตำบลนาจะหลวย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนนาจะหลวย วันที่ 11 มกราคม 2558 เพื่อประสานความร่วมมือ
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 17 ธันวาคม 2014, 17.46
ตารางสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 ธันวาคม 2014, 14.13
รับสมัครคิดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำงานธุรการแทนครู
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำงานธุรการแทนครูตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย อำเภอเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน : พัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล : 16 ธันวาคม 2014, 13.08
ไฟล์เอกสารงานระบบดูแลนักเรียน
ไฟล์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1.การคัดกรองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดาวน์โหลดที่นี่ 2.แบบเก็บข้อมูลในระบบคัดกรอง  ดาวน์โหลดที่นี่ เพิ่มเติมไฟล์ 1.ผลการประเมินด้านอารมณ์ EQ 
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 16 ธันวาคม 2014, 11.50
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 14.47
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนนาจะหลวย โดยมีผู้มาประชุมดังนี้ พระอาจารย์บุญมี อธิมุตโต
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 14.33
ลงนามถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 2557
ลงนามถวายพระพร 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพร ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ลานทำกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติ เวลา 8.30 เป็นต้นไป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 14.09
ประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบ 3
ประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบ 3 โรงเรียนนาจะหลวยประชุมเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ประชุมคุณครูทุกท่าน โดยมี นายสุรชัย
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 ธันวาคม 2014, 13.53
แสดงผลงานวิชิการ ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย
แสดงผลงานวิชิการ ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวยจัดแสดงผลงานทางวิชาการที่จะไปแข่งขันมหกรรมศิลปหัตกรรมครั้งที่ 64 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557  รวม 42 กิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอนาจะหลวย ในวันที่ 2

----------------------------------------------------------------------

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางวารินทร์รัตน์  ภารสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มกิจการนักเรียน

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้88
mod_vvisit_counterเมื่อวาน348
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2804
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว5519
mod_vvisit_counterเดือนนี้2804
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว25151
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541417324

We have: 4 guests, 1 members online
IP: 54.197.94.30
 , 
Today: มี.ค. 06, 2015