E-office Login


พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด/ไหว้ครู/เปิดการฝึกร.ด. 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

 

สร้างเล้าไก่/ปรับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

กิจกรรมวันสุนทรภู่ / ต่อต้านยาเสพติด2557

 



บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 23 กรกฏาคม 2014, 12.50
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี โรงเรียนนาจะหลวยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการคลังทฤษฎี (โครงการจาก สพฐ)ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 ณ หัองโสตทัศนศึกษา โดยวิทยากรจากบริษัทสตาร์ซอฟแวร์ จากจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ท่านได้แก่
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 23 กรกฏาคม 2014, 11.08
ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายมวิทยาคาร
ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายมวิทยาคาร โรงเรียนนาจะหลวยเดินทางไปศึกษาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนนายมวิทยาคาร ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ในจันทร์ที่ 21
บริหารวิชาการ : Somporn Thongbai : 19 กรกฏาคม 2014, 19.01
ตารางสอบกลางภาค 1-2557
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนนาจะหลวย สพม.29 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 กรกฏาคม 2014, 11.12
ร่วมทำบุญครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลนาจะหลวย
ร่วมทำบุญครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลนาจะหลวย โรงเรียนนาจะหลวย ร่วมทำบุญครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลนาจะหลวย โดยร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ตึกสงฆ์อาพาธ เป็นเงินประมาณ 20,000 บาท เริ่มจากตั้งขบวนแห่ต้นเงิน ณ
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 กรกฏาคม 2014, 11.00
ส่งท่านรองวินิจ บุญลือ ที่โรงเรียนดงสว่างวิทยา
เดินทางส่งท่านรองวินิจ บุญลือ ที่โรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนนาจะหลวยนำโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เดินทางไปส่ง นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนดงสว่างวิทยา
บริหารงานบุคคล : Somporn Thongbai : 16 กรกฏาคม 2014, 16.02
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 15 กรกฏาคม 2014, 11.49
พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด/ไหว้ครู/เปิดการฝึก ร.ด. 2557
พิธีถวายสัตยาธิษฐานต่อต้านยาเสพติด พิธีไหว้ครู เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนนาจะหลวย   วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 - 10.30 น.
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 13 กรกฏาคม 2014, 09.23
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557
  ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557 โรงเรียนนาจะหลวยร่วมกับเทศบาลตำบลนาจะหลวยร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประเภทเทียนแกะสลักขนาดกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 - 14.00 น. ณ บริเวณ ทุ่งศรีเมือง 
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 กรกฏาคม 2014, 23.12
ตารางสอบ Pre  O-NET ม.3 ม.6 ปีการศึกษา2557
  ตารางสอบ Pre  O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ปีการศึกษา 2557   ตารางสอบ Pre  O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 กรกฏาคม 2014, 21.41
สร้างเล้าไก่/ปรับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างเล้าไก่/ปรับพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาจะหลวยสร้างเล้าไก่ ปรับพื้นที่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงปิดเรียนชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-23 กรกฏาคม 2557
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 กรกฏาคม 2014, 20.46
ส่งคุณครูนัฐวุฒิ บาศรี
  ส่งคุณครูนัฐวุฒิ บาศรี โรงเรียนนาจะหลวย นำโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน เดินทางไปส่ง นายนัฐวุฒิ  บาศรี ซึ่งไปดำรงตำแหน่งใหม่  ณ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.28 ในวันจันทร์ที่ 7
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กรกฏาคม 2014, 14.00
ประกาศปิดภาคเรียนชั่วคราว
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กรกฏาคม 2014, 10.24
ประเมินวิทยฐานะครูบุษรารัตน์ เชยจันทา/ครูลลิดา แหวนวงศ์
ประเมินวิทยฐานะครูบุษรารัตน์ เชยจันทา/ครูลลิดา แหวนวงศ์ นางบุษรารัตน์ เชยจันทา ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ และ นางสาวลลิดา  แหวนวงศ์
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 04 กรกฏาคม 2014, 10.04
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมผู้ป่วย ในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ โรงเรียนนจะหลวยยินดีต้อนรับคณะเหล่ากาาชาิจังหวัดอุบลราชธานีเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์ ในเขตพื้นที่อำเภอนาจะหลวย
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 03 กรกฏาคม 2014, 11.16
อำลาครูนัฐวุฒิ ครูวนิดา
คุณครูนัฐวุฒิ บาศรี  คุณครูวนิดา สายธนูกล่าวอำลานักเรียน คุณครูนัฐวุฒิ บาศรี คุณครูวนิดา สายธนู กล่าวอำลานักเรียนโรงเรียนนาจะหลวยที่หน้าเสาธงตอนเช้า ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 8.00-8.20 น.
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 02 กรกฏาคม 2014, 09.47
ยินดีต้อนรับครูสุลักขณา  ไชยดี
  ยินดีต้อนรับครูสุลักขณา  ไชยดี โรงเรียนนาจะหลวยยินดีคุณครูสุลักขณา  ไชยดี ตำแหน่ง ครู คศ.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ซึ่งย้ายโอนจากสังกัด อบจ.(องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ) โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 01 กรกฏาคม 2014, 11.02
วัันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557
วัันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ โรงเรียนนาจะหลวยจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนนาจะหลวย โดยมีนายวินิจ  บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
บริหารวิชาการ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 27 มิถุนายน 2014, 14.04
กิจกรรมวันสุนทรภู่ / ต่อต้านยาเสพติด
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ / ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุดดีสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลก โดยมี นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
กลุ่มสาระฯศิลปะ : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 20 มิถุนายน 2014, 14.31
พิธีไหว้ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ 2557
พิธีไหว้ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดพิธีไหว้ครูและบวงสรวงบูรพาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนนาจะหลวย เวลา 08.30 - 10.30 น.
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 17 มิถุนายน 2014, 09.58
มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู/ของหายได้คืน
  มอบเกียรติบัตรพานไหว้ครู/ของหายได้คืน โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู และ กิจกรรมของหายได้คืน ประจำสัปดาห์ โดย นายสุรชัย พันโสรี
บริหารงานบุคคล : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 16 มิถุนายน 2014, 14.20
ยินดีต้อนรับครูรัชติพร  กิ่งจันทร์
คุณครูคนใหม่ โรงเรียนนาจะหลวยยินดีต้อนรับคุณครูนางสาวรัชติพร กิ่งจันทร์ ด้วยความยินดียิ่ง นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์ จบจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะ ศิลปศาสตร์  สาขา ภาษาไทย สอนวิฃา
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 12 มิถุนายน 2014, 11.50
พิธีไหว้ครู 2557/เลือกตั้งสภานักเรียน2557
พิธีไหว้ครู 2557 โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนเก่ง ได้ลำดับที่ 1- 3
บริหารทั่วไป : เด่นชัย ไวยวรรณ์ : 11 มิถุนายน 2014, 11.58
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย สพม.29 ปีการศึกษา 2556
รับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย สพม.29 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนาจะหลวยรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557 โดยมีคณะกรรมการดังนี้
บริหารวิชาการ : ประภัสสร หวังดี : 09 มิถุนายน 2014, 16.43
ข้อสอบPISA
บริหารวิชาการ : ศรชัย สุโพธิ์ : 08 มิถุนายน 2014, 13.55
ประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนนาจะหลวย เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา

----------------------------------------------------------------------

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นายสุรชัย  พันโสรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายจำลอง  ทุ่นทอง
รองผู้อำนวยการ
กุล่มบริหารทั่วไป


นางนิธิวดี  วรเดช
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายวินิจ  บุญลือ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย

เข้าสู่ระบบ

สมาชิกโปรดเข้าระบบ



ลิงค์น่าสนใจ

แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน


แผนที่โรงเรียนนาจะหลวย


สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้503
mod_vvisit_counterเมื่อวาน811
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4356
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6534
mod_vvisit_counterเดือนนี้18836
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว36542
mod_vvisit_counterเริ่ม 9 พ.ค.541210833

We have: 11 guests, 3 bots online
IP: 54.227.25.58
 , 
Today: ก.ค. 24, 2014