NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารวิชาการ
เขียนโดย ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์   
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:06 น.

รีได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้าตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลกิจการเสือป่าและลูกเสือ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาจะหลวย วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560


altalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:10 น.