NL Servicesพิธีเปิดศูนย์ฝึก นศท 2557

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา2557

ร่วมแรงร่วมใจจัดสวนหย่อม

คล้ายวันสถาปนาลูกเสือ2557

พิธีปิดศูนย์ฝึกนศท.ปี2557

รับการติดตามตรวจสอบโรงเรียนในฝัน 2557

อบรมคลังทฤษฏีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงานบุคคล
เขียนโดย อุษา คณาธรรม   
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 09:56 น.


ด้วยโรงเรียนนาจะหลวย ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 อัตรา


สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ธันวาคม 2560แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 09:57 น.