ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประชาสัมพันธ์ : การทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารทั่วไป
เขียนโดย todsapon sopakan   
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:48 น.

โรงเรียนนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ได้ดำเนินการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยมีคุณครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2020 เวลา 09:59 น.