ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

NL Services

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - บริหารงบประมาณฯ
เขียนโดย todsapon sopakan   
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2021 เวลา 08:13 น.

ประกาศโรงเรียนนาจะหลวยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก