NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เบิ่งฟ้าดูดาว   
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2011 เวลา 16:16 น.

 

ขอเชิญชวนนักเรียน  ชั้น  ม.5  และ  ม.6   ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์  (Open  House)  ครั้งที่  6 จัดโดย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่  24  มิถุนายน  2554

นักเรียนระดับชั้นดังกล่าวที่สนใจ  กรุณาลงชื่อสมัครได้ที่ครูคำสอน สีเพ็ง

ด่วน  รับจำนวนจำกัด.......