NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการต้นกล้าพลังงาน 2554 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย เบิ่งฟ้าดูดาว   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 21:23 น.

เริ่มแล้ว เวทีค้นหาสุดยอดเมล็ดพันธุ์ใหม่ !!!! การประกวด โครงงานต้นกล้าพลังงานปีที่ 7

ขอเชิญชวนนักเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายร่วมส่งโครงงานเข้าประกวดชิงทุนรางวัลกว่า 700,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” (Energy Innovation for green Globe พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ใน 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ     และส่งใบสมัครได้ที่ครูปัญญา   สัมพะวงศ์ ,  ครูศรชัย   สุโพธิ์  , ครูอำพร   วงศ์ศรีแก้ว  หรือครูสุภาพร  เรือนแก้ว  ส่งใบสมัครภายในวันที่  20  กรกฏาคม  2554  เท่านั้น...

Download...รายละเอียดใบสมัคร , คำรับรอง

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2011 เวลา 05:50 น.