NL Services

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรับสมัครโครงการ สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ รุ่นที่ 4 PDF
ข่าวสารโรงเรียนนาจะหลวย - กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เขียนโดย ทีมนักประดิษฐ์   
วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:00 น.

                  จากโครงการ  สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์  รุ่นที่ 2-3  ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนนาจะหลวยได้เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  และ 2  ตามลำดับ  ดังนั้น ในรุ่นที่ 4 (Bridge 2 Inventor challenge 2011)มีชื่อตอนคือ  "สิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"  ซึ่งหวังว่าปีนี้ชัยชนะจะเป็นของเรา

                  ซึ่งรายการนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สาขาใดก็ได้ พร้อมได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร    ดังนั้นจึงขอรับสมัคร
นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้  โดยสามารถรับใบได้ที่ครูปัญญา   สัมพะวงศ์ และครูศรชัย    สุโพธิ์    หมดเขตส่งวันที่  22  กรกฏาคม  2554  เท่านั้น  

Download  รายละเอียด

 

 ทีมงานนักเรียนโครงงาน  "บริดจสโตน"  รุ่นที่ 3 
กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมงานนักเรียนโครงงาน  "บริดจสโตน"  รุ่นที่ 2 
กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

..............................................

ปีนี้รางวัลชนะเลิศจะเป็นของเรา...เรารอคุณอยู่

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 06:37 น.